Document- en recordsmanagement

Als uw informatiebehoefte efficiënt moet worden ingericht en de levenscyclus van documenten gebord. BECIS zorgt ervoor dat middels DM het samen werken aan documenten wordt gefaciliteerd, maar zorgt ook dat documenten beschikbaar en vindbaar zijn en dat de authenticiteit van documenten gewaarborgd wordt. Middels records management zorgen wij voor het duurzaam borgen van informatie, zodat deze: beschikbaar, interpreteerbaar, authentiek en volledig is. Om dit te bereiken stellen wij beleid op en wordt er gebruik gemaakt van metadata dat voldoet aan wet- en regelgeving.

digitaal-dossier

• Ontwerpen en inrichten document- en recordmanagement;
• Quick scan, audits en nulmetingen;
• Begeleiden bij aanbesteding;
• Opstellen van kwaliteitssysteem;
• Begeleiden bij substitutie en vervanging;
• Aansturen & opleiden van uw (D)IV-afdeling;
• Ontwikkelen van scenario’s voor archieven;
• Uitvoering van archiefbeheer;
• Opstellen van archiefbewerkingsplan;
• Archiefbewerking en overdacht.

• Archiefbewerkers;
• Selecteurs;
• Dossiervormers;
• Registrators;
• DIV-medewerkers;
• Adviseurs DIV;
• Coördinatoren DIV.